องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี