หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการศึกษา
  ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ด้านอาชีพ
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ด้านการสาธารณสุข
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 26 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 6 มิ.ย. 2559 ]  อ่าน : 84  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974