หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 


นายเริ่ม วิสุชาติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ (1)


นางสาวพจนี บุญอาจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ (2)
 
 


นายรักษ์ศักดิ์ สิงห์วงษา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974