หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ สายร้านของเก่า จากถนนลาดยางสาย ๓๓๓ - บ้านนายธรรมนอง เวฬุ (ตอนสุดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ สายดงขาม - เขตติดต่อหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่ (ตอน ๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ สายบ้านนายอำนาจ รัตนสูตร์ - บ้านนายไสว นิลแสง (ตอน ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บ้านนางวีณารัตน์ ประณต - เขตติดต่อตำบลหนองนางนวล (ตอนสุดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Local Quarantine ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ คน (ชุดที่ ๑๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. ถึงเ่ขตติดต่อหมู่ที่ ๙ บ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองไผ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 สายหน้า รพ.สต.หนองไผ่ - เขตติดต่อหมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล (ตอน 5) ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.5 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสามัคคี หมู่่ ๒ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๐.๑๓๗ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารสำหรับผู้สัมผัสความเสี่ยงที่เข้ารับการกักตัวในรูปแบบ Local Quarantine ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน (ชุดที่ ๑๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี [ 9 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974