หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ผู้ใหญ่บ้าน
 
 
 


นายสมชาย กรองใจ
กำนันตำบลหนองไผ่
โทร : 084-575-0912
 
ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายคงเดช ห่วงขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองไผ่
โทร : 093-906-1181


นาย่เกษม ดาวลอย
ผู้ใหญ่บ้านหมุู่่ที่ 2 บ้านหนองไผ่
โทร : 087-199-9845


นายสุระกิจ เจตน์กสิกรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งน้ำเค็ม
โทร : 095-954-0794


นายสรพงษ์ กมลมาลย์
ผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน
โทร : 086-938-8669


นายพีรพล เหลืองชมพู
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านดงจันทร์
โทร : 093-793-7351


นางเพ็ญนภา แก้วมณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านหนองระแหงเหนือ
โทร : 087-943-1554


นายวิเชียร สุพรมมา
ผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านหนองระแหงใต้
โทร : 087-195-5381


นายศรชัย นาคสุตร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแก
โทร : 061-272-8578
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974