หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายสิงขร หุ่นธานี
ประธานสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 087-197-9438
 


นายณัฐพล สุตโสม
รองประธานสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 089-638-6532


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
เลขานุการสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 0936396611
 
 


นายปราโมทย์ อ่ำดอนกลอย
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 2
โทร : 081-953-6802


นายละเมียด โพธิ์ศรี
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 3
โทร : 085-873-5907


นางนกแก้ว วชีระสูตร
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 4
โทร : 095-619-5060


นายยงยุทธ นาคพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 5
โทร : 086-105-0960


นางนภาพร ดีฉนวน
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 7
โทร : 064-156-6179


นายมลเทียน สุโน
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 8
โทร : 089-567-9683


นายสมโภชน์ เสลารัตน์
สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่ หมู่ที่ 9
โทร : 081-0368626
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974