หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นายสิงขร หุ่นธานี
ประธานสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 08-7197-9438
 


นายวิชาญ บูรณสมภพ
รองประธานสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 08-7845-5876


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
เลขานุการสภา อบต.หนองไผ่
โทร : 09-3639-6611
 
 


นายถวิล รัตนวรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
โทร : 08-8165-7361


นายปราโมทย์ อ่ำดอนกลอย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
โทร : 08-1953-6802


นายดำรงค์ สุพรรณ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
โทร : 09-6998-6158


นายละเมียด โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
โทร : 09-0754-2878


นางทัศนีย์ เหบขุนทด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
โทร : 08-9858-6059


นางนกแก้ว วชีระสูตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
โทร : 09-5619-5060


นายภูพาน สุพรมมา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
โทร : 08-7210-8038


นายยงยุทธ นาคพงษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
โทร : 08-6105-0960


นายขุนไกร วันเห่า
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
โทร : 08-7206-5776
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974