หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ได้จัดทำโครงการ / ฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่องสาธารณภัย และ การป้องกันภัยแก่ประชาชน (การป้องกันเด็กจมน้ำในเขตตำบลหนองไผ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาเด็กเสียชีวิตจาการจมน้ำ เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง และ สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำได้ , เพื่อให้เด็กมีความรู้พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้จมน้ำ  และ  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำนวน  40 คน   ประกอบด้วย  เด็ก  เยาวชน  ในเขตตำบลหนองไผ่
   สำหรับวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์วิจาก โรงพยาบาลหนองขาหย่าง  เทศบาลตำบลตลุกดู่  เทศบาลหนองขาหย่าง เทศบาลตำบลหนองฉาง    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ    องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุก ๆ ท่าน และ ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายกมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุทัยธานี
ที่ได้อนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง และขอขอบคุณท่านเจเศรษฐ์  ไทยเศรษฐ์ ว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้กรุณาประสานงานเรื่องสถานที่การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2562 เวลา 09.26 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 110 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player