หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลหนองไผ่ โดยนางเพ็ญนภา แก้วมณี ประธานศูนย์ฯ จัดโครงการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังกล่าวขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการดำเนินการส่งเสริม และสนับสนุนให้ครอบครัวในชุมชนเป็นรั้วที่มีความเข้มแข็ง ในนิยามของทำว่ารั้วรอบขอบชิดโดยป้องกันภัยปัญหาต่าง ๆ ที่จะเข้ามาภายในครอบครัวหรือภายในบ้าน โดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มุ่งให้การพัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่ความสมดุลและยั่งยืนช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยรวมต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ นายไพศาล กำเหนิด นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติ บรรยายให้ความรู้ในวันนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.ค. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 29 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player