หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้งกันสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

เรียน ผู้สมัคร นายก อบต.หนองไผ่ / สมาชิก อบต.หนองไผ่ทุกท่าน

      ก่อนสมัคร ไปดูและศึกษาข้อกฏหมายในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ในการสมัครรับเลือกตั้งกันด้วยนะครับ หากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 49 และมาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ท่านจะมีความผิด ต้องถูกดำเนินคดี ตามมาตรา 120 (ผู้ใดลงสมัครโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติฯ ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ ตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท และให้ศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง มีกำหนด 20 ปี) และมาตรา 137 (แจ้งความอันเป็นเท็จ จำคุกไม่เกิน 6เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ด้วยนะครับ ดูกันดีๆ ก่อนสมัคร

ด้วยความห่วงใย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต. หนองไผ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2564 เวลา 13.27 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974