หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 เกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
1.รัฐเข้ม! ควบคุมพื้นที่เสี่ยง แนะอย่าปิดบังข้อมูล
2.ศบค.มท. สั่งการเข้มทุกจังหวัด ตรวจคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
3.ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ลดภาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้
4.ข่าวดี! กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโควิด-19 สามารถรับการตรวจรักษาฟรี ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
5.ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 14.46 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974