หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศฯ
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  
<<
>>
X
เล่มแผนฯ
รายงานการประชุมฯ
ประกาศโครงสร้างฯ
ประกาศกำหนดตำแหน่งฯ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย อบต.หนองไผ่ ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่ การสรรหา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ และงบประมาณด้านบุคลากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี) เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ หรือสามารถเข้าดูได้ที่ QR Code ท้ายประกาศนะครับ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
งาน กจ.สป.อบต.หนองไผ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2563 เวลา 11.38 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974