หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
มาตรการด้านความมั่นคง
1.ธอส.ช่วยชาวใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก
2.ปภ.แนะเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทองเที่ยวช่วงฤดูหนาวปลอดภัย
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
3.เฮ ! เพิ่ม 500 บาท โครงการ คนละครึ่ง ทั้งเฟส 1-2 เป็นของขวัญใหม่
4.เริ่มจ่ายแล้ว ! เงินประกันรายได้มันสำปะหลัง ปี 2
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.จริงหรือไม่ ? กำหนดความเร็วรถไม่เกิน 120 กม./ชม. วิ่งขวาสุดห้ามต่ำกว่า 100 กม./ชม.

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2564 เวลา 13.12 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974