หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานีใสสะอาด 2564 ของจังหวัดอุทัยธานี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดอุทัยธานี 2564 ของจังหวัออุทัยธานี เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับของส่วนราชการหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ในงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 14.20 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974