หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกของหน่วยงานที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าดำเนินการตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองในระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทาง URL หรือคิวอาร์โค้ด QR Code ที่ปรากฏแนบมาพร้อมนี้
งาน กจ.สป.

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 15.48 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 49 ท่าน


ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974