หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล พ.ศ. 2566 - 2570  
 

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมควร สุทัศน์ นายก อบต.หนองไผ่, นางสาวพจนี บุญอาจ รองนายก อบต.หนองไผ่ พร้อมด้วยนางสาวธนภรณ์  กระสินธุ์ ปลัด อบต.หนองไผ่ และนางสาวยุพิน อินทร์ศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมกับ นายสมชาย กรองใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองปลาไหล, นางลภัสรดา สักขาพรม และนางสาวสุพรรษา เสลารัตน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และนายจรุญ กรินทะ สมาชิกสภาอบต.หนองไผ่หมู่ที่ 9  และนายครรชิต บุญอาจ สมาชิกสภา อบต.หนองไผ่หมู่ที่ 9 พร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ที่ผ่านมารวมทั้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะในกิจกรรมการแปลงขยะเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองไผ่
#ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆคนนะครับ
#ขอบคุณ(น้องนุช+น้องต้า) น้องๆ จากโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของอำเภอหนองขาหย่าง
#รักตำบลหนองไผ่ร่วมกันพัฒนาตำบลหนองไผ่
#ด้วยความขอบคุณจากงานแผนงานและงบประมาณ

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2564 เวลา 09.38 น. โดย คุณ นภาพร บุญรอด

ผู้เข้าชม 240 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974