หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการสมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1.สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเอง
2.สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีของกรมสรรพากร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครเอง
3.กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดเป็นผู้ไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีหรือเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมาย สามารถทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2) ที่มีการเพิ่มเติมใหม่
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ผู้ที่จะสมัครรับการเลือกตั้งได้ทราบ
#ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 08.48 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974