หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศการรับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

- บรรยากาศการรับสมัคร เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งในวันนี้ (11 ตุลาคม 2564) เป็นวันแรกของการรับสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร ได้มีผู้สมัครทยอยเดินทางนำเอกสาร หลักฐานมาลงสมัครกันอย่างต่อเนื่อง ทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
- สำหรับตำบลหนองไผ่ จะมีสมาชิก เขตละ 1 คน มีจำนวน 9 เขต และนายกฯ 1 คน ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 กกต.อุทัยธานี ได้กำหนดให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. ของจังหวัดอุทัยธานี โดยพร้อมกัน เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และจะมีการจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้
- ประชาชนที่สนใจจะสมัคร ส.อบต. นายก อบต. สามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยให้เตรียมหลักฐาน ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ ภาพถ่าย หลักฐานเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี มาด้วยนะคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 14.01 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/51

ลำดับภาพที่ 2/51

ลำดับภาพที่ 3/51

ลำดับภาพที่ 4/51

ลำดับภาพที่ 5/51

ลำดับภาพที่ 6/51

ลำดับภาพที่ 7/51

ลำดับภาพที่ 8/51

ลำดับภาพที่ 9/51

ลำดับภาพที่ 10/51

ลำดับภาพที่ 11/51

ลำดับภาพที่ 12/51

ลำดับภาพที่ 13/51

ลำดับภาพที่ 14/51

ลำดับภาพที่ 15/51

ลำดับภาพที่ 16/51

ลำดับภาพที่ 17/51

ลำดับภาพที่ 18/51

ลำดับภาพที่ 19/51

ลำดับภาพที่ 20/51

ลำดับภาพที่ 21/51

ลำดับภาพที่ 22/51

ลำดับภาพที่ 23/51

ลำดับภาพที่ 24/51

ลำดับภาพที่ 25/51

ลำดับภาพที่ 26/51

ลำดับภาพที่ 27/51

ลำดับภาพที่ 28/51

ลำดับภาพที่ 29/51

ลำดับภาพที่ 30/51

ลำดับภาพที่ 31/51

ลำดับภาพที่ 32/51

ลำดับภาพที่ 33/51

ลำดับภาพที่ 34/51

ลำดับภาพที่ 35/51

ลำดับภาพที่ 36/51

ลำดับภาพที่ 37/51

ลำดับภาพที่ 38/51

ลำดับภาพที่ 39/51

ลำดับภาพที่ 40/51

ลำดับภาพที่ 41/51

ลำดับภาพที่ 42/51

ลำดับภาพที่ 43/51

ลำดับภาพที่ 44/51

ลำดับภาพที่ 45/51

ลำดับภาพที่ 46/51

ลำดับภาพที่ 47/51

ลำดับภาพที่ 48/51

ลำดับภาพที่ 49/51

ลำดับภาพที่ 50/51

ลำดับภาพที่ 51/51
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974