หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2564  
 

- ประชาสัมพันธ์
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยโรคเอดส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  ประจำเดือน ธันวาคม 2564 กำหนดจ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564

#กำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น
#หากผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน
กรุณาติดต่อได้ที่ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 09.48 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974