หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
 

   วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 อบต.หนองไผ่ นำโดยนายสมควร สุทัศน์ นายก อบต.หนองไผ่ นายจรุญ กรินทะ รองนายก อบต.หนองไผ่ นายสมชาย กรองใจ กำนันตำบลหนองไผ่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่ ครู นักเรียนโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ อบต.หนองไผ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  ในการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงอันตราย ความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ในนามของ อบต.หนองไผ่ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมวันนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือ ความสามัคคี และความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ขอบคุณทุกความร่วมมือที่เราจะร่วมกันพัฒนาตำบลหนองไผ่ไปด้วยกันค่ะ
#NongpaiNewsTeam
#รักหนองไผ่ร่วมกันพัฒนาตำบลหนองไผ่นะคะ
#ด้วยความปราถนาดีจากอบต.หนองไผ่

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 09.32 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974