หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ออกจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในตำบลหนองไผ่  
 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นำโดยท่านสมควร สุทัศน์ นายก อบต.หนองไผ่ นายชลอ บูรณสมภพ นายจรุญ กรินทะ รองนายก อบต.หนองไผ่ และทีมงานสำนักปลัด อบต.หนองไผ่ออกจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ เพื่อเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมกันพัฒนาตำบลหนองไผ่ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 15.41 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974