หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 


 
ประกาศ ยกเลิกการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ(Local Quarantine)  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้มีประกาศ เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้ประกาศให้บริเวณอาคารที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองไผ่ หมู่ที่ 4 เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง จัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ประกาศให้อาคารเรียนของเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ(อาคารหลังเดิม) และอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1- 9 เป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) เพิ่มเติม สำหรับรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรากฏว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลดระดับลง ส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งสถานที่กักกันตัว สำหรับรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ปัจจุบัน ได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จึงขอยกเลิกการจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ทุกแห่ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เวลา 14.22 น. โดย คุณ เกศราภรณ์ สักขาพรม

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974