หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 ร่างข้อบัญญัติฯ หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย
 
ขอเชิญประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  
<<
>>
X
ร่างขอบัญญัติฯ บ่อดักไขมัน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จำนวน 2 ฉบับ และคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ...... และเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ...... ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ มีความจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติฯ และมีผลบังคับใช้ต่อไป ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยทุกท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องทางการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านแต่ละแห่ง หรือ https://forms.gle/f9XR7SSa18uiHhXQ6 หรือหรือที่เว็บไซต์ https://www.tambonnongpai.go.th/

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 14.28 น. โดย คุณ ยุพิน อินทร์ศักดิ์

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974