หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  22 ก.ย. 2563 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของอบต.หนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ก.ย. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของนางหอมจันทร์ จงศิริ บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 50
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวอ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมชั้นวางจานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะดินหรือเครื่องขุดหลุม ขนาด 4 แรง 2 จังหวะ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม (กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน สมุด ปากกา) จำนวน 110 ชุด ๆ ละ 120 บาท ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคักแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การคักแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 110 คน ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถังขยะรีไซเคิล จำนวน 220 ใบ ๆ ละ 50 บาท ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ขนาด 1 x 2 เมตร จำนวน 1 ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13 ส.ค. 2563 52
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974