หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1, ครั้งที่ 4 แก้ไขครั้งที่ 1 [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 21 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)