หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) นางสมใจ แสงอุ่น หมู่ 5 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) นางกัญญาณัฐ อุ่นเจริญ หมู่ 9 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) นางทม โพธิ์เงิน หมู่ 4 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 5 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 23 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)