หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ อปท. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)