หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 90  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 74  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) นางสมใจ แสงอุ่น หมู่ 5 [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 127  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974