หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของอบต.หนองไผ่ [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
รายงานติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 136  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 148  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 132  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 173  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974