หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองไผ่ [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนครู [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 121  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ อปท. 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974