หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในและมอบหมายความรับผิดชอบ [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 92  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 100  
 
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 101  
 
กฎบัตรตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 103  
 
แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 105  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974