หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
กฎบัตรตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน [ 13 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี (รอบ 6 เดือน) [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มันาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974