หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามโนยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ สุจริต โปร่งใส อบต.หนองไผ่ใสสะอาด 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหาร และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974