หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  งานการเจ้าหน้าที่
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
คำร้องขอหนังสือรับรอง [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
แบบยกเลิกวันลา [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
แบบใบลาพักผ่อน [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
แบบใบลาป่วย ลากิจ [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
ประชุมคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974