หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 [ 13 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974