หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
  
แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน  
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อแก้ไขกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราว จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราวโดยยังคงให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 10.54 น. โดย คุณ ยุพิน อินทร์ศักดิ์

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974