หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 


 
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน  
 

กรอบคุณธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามแนวจริยธรรมผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมความเป็นอิสระในการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาที่เปี่ยมคุณภาพ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 11.00 น. โดย คุณ ยุพิน อินทร์ศักดิ์

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974