หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทางหลวงแผ่นดิน   1  สาย ได้แก่
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 จากจังหวัดอุทัยธานีผ่านตำบลหนองไผ่ไปสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไร่
ถนนภายในเขตตำบลหนองไผ่     แยกเป็น
  ถนน คสล จำนวน 13 สาย ระยะทางประมาณ 3,400 เมตร
  ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย ระยะทางประมาณ 20,000 เมตร
  ถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย ระยะทางประมาณ 21,450 เมตร
  ถนนดิน จำนวน 16 สาย ระยะทางประมาณ 6,530 เมตร
สะพาน คสล.      จำนวน      2     แห่ง
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ลำห้วย จำนวน 4 แห่ง
  ลำเหมือง จำนวน 39 แห่ง
  ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น      
  ฝาย จำนวน 21 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 45 แห่ง
  บ่อน้ำบาดาล จำนวน 25 แห่ง
  สระเก็บน้ำสาธารณะ จำนวน 26 แห่ง
  สระน้ำขนาดเล็กในครัวเรือน จำนวน 328 แห่ง
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
 
สระ 50 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานีซึ่งในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม จะมีนกเป็ดน้ำอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรีย มาอาศัยที่ ดงหนองสระนี้ประมาณ 10,000 - 15,000 ตัว ทำให้เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมาก
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974