หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ประชากรในตำบลหนองไผ่ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
 
 
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 
 
ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
 
 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974