หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 


นายดิเรก พัดเปรม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายประเสริฐ เทียนลำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ


นางสาวยุพิน อินทร์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ


นางสาวจุฑามณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)


นางสาวกัลญา ชูประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ สุมังสะ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974