หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 


นางสาวธนภรณ์ กระสินธุ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนภาพร บุญรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นายประเสริฐ เทียนลำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวยุพิน อินทร์ศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนภาพร บุญรอด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


พันจ่าเอกมานะ กล้าวิกรณ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวกัลญา ชูประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุชาติ สุมังสะ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974