หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 109 จุด
 
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 15 กลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 9 กลุ่ม
กลุ่มสตรี จำนวน 9 กลุ่ม
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 9 กลุ่ม
กลุ่ม กขคจ. จำนวน 8 กลุ่ม
 
 
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
 
 
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
 
  โรงสี จำนวน 3 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 5 แห่ง
  โรงงานทำน้ำดื่ม จำนวน 1 แห่ง
  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 แห่ง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974