ท่านอยากให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( 3 )
42.86%
ด้านการศึกษา ( 0 )
0.00%
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( 0 )
0.00%
ด้านอาชีพ ( 2 )
28.57%
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 2 )
28.57%
ด้านการสาธารณสุข ( 0 )
0.00%