ท่านต้องการให้ อบต.หนองไผ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 4 )
57.14%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
14.29%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 1 )
14.29%
การบริการประชาชน ( 0 )
0.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
14.29%