สำรวจความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ
พอใจมาก ( 1 )
25.00%
พอใจ ( 1 )
25.00%
ไม่พอใจ ( 2 )
50.00%