หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองไผ่
นายสมควร สุทัศน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
“ คมนาคมสะดวก แหล่งน้ำพอเพียง
ชุมชนเข็มแข็ง บริหารโปร่งใส ประชามีสุข ”
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไผ่
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
Otop คุณภาพดีจากฝีมือชาวตำบลหนองไผ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
4
5
 
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
จัดให้มีการดำเนินการตามแนวทางบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ส่งเสริมการศึกษา
ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและแหล่งเงินทุน
ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-510-974